• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Popis S/bez DPH Dátum Dátum zverejnenia
  Zmluva zmluva IVeS o poskytovaní služieb v oblasti IKT s DPH 12.05.2010 14.05.2016
  Zmluva zmluva o servisnej sluˇbe Ille s DPH 02.09.2015 08.09.2016
  Zmluva F.Petrol s.r.o. s DPH 24.09.2008 27.09.2016
  Faktúra Kniha dodávateľských faktúr 1.1-31.10.2019 s DPH 13.11.2019 15.11.2019
  Zmluva Zmluva o výkone správe Enerbyt s.r.o. s DPH 20.01.2016 15.11.2019
  Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny 2012 s DPH 05.08.2012 15.11.2019
  Zmluva Zmluva o združenej dodávke ekektriny 2013 s DPH 05.06.2013 15.11.2019
  Zmluva Mandátna zmluva - Ing. Imrich Csontos s DPH 27.03.2015 15.11.2019
  Zmluva Zmluva o vykonaní práce Gábor Román s DPH 14.03.2016 15.11.2019
  Zmluva Kúpna zmluvaF.PETROL s.r.o. s DPH 24.09.2009 15.11.2019
  Zmluva Mandátna zmluva - Monika Csontosová s DPH 30.04.2013 15.11.2019
  Zmluva Zmluva o nájme bytu - Zora Pinkeová s DPH 06.07.2016 15.11.2019
  Zmluva Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5401586859 s DPH 31.12.2018 15.11.2019
  Zmluva Rámcová kúpna zmluva Démos trade s.r.o. s DPH 05.06.2012 15.11.2019
  Zmluva Zmluva č. 476322 o dodávke vody s DPH 30.04.2018 18.11.2019
  Zmluva Zmluva č. 440894630 o dodávke vody s DPH 30.04.2018 18.11.2019
  Zmluva Zmluva č. 440894620 o dodávke vody s DPH 30.04.2018 18.11.2019
  Zmluva Zmluva č. 440894610 o dodávke vody s DPH 30.04.2018 18.11.2019
  Zmluva Zmluva č. 440894220 s DPH 30.04.2018 18.11.2019
  Zmluva Súhrnný návrh poistnej zmluvy s DPH 25.03.2014 18.11.2019
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/413