• NADSTAVBOVÉ ODBRY - FELÉPÍTMÉNYI SZAKOK

  • DVOJROČNÉ NADSTAVBOVÉ ODBORY pre absolventov trojročných učebných odborov, končia sa maturitnou skúškou

   KÉTÉVES ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL VÉGZŐDŐ FELÉPÍTMÉNYI SZAKOK a hároméves szakközépiskolák végzősei számára

   • Pripravený pre samostatnú prácu v oblasti podnikania, obchodu a služieb. Je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri práci. Ovláda poznatky z písomnej a slovnej komunikácie, využíva marketingové princípy v praxi, je schopný riešiť problémové úlohy a pracovať v tíme. Je schopný založiť a úspešne prevádzkovať vlastný súkromný podnik.

    Képes önálló munkavégzésre a vállalkozások és szolgáltatások területén. Képes a megszerzett tudást és ismereteket munkája során önállóan alkalmazni. Ismeri az írásos és szóbeli kommunikáció szabályait, a marketingtevékenység alapelveit, problémás eseteket megoldani és csapatban dolgozni. Képes önálló és sikeres vállalkozást létrehozni és működtetni.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.