Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Popis S/bez DPH Dátum Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o obstaraných zákazkách s nízkou hodnotou za 4.Q.2019 s DPH 10.06.2037 29.06.2020
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o obstaraných zákazkách s nízkou hodnotou za 1.Q.2019 s DPH 08.09.2036 29.06.2020
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o obstaraných zákazkách s nízkou hodnotou za 3.Q.2019 s DPH 11.03.2036 29.06.2020
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o obstaraných zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q.2019 s DPH 10.12.2035 29.06.2020
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve OD Obec Búč s DPH 18.01.2023 26.01.2023
Objednávka Objednávka č. 2 NADAVA Dvory nD s DPH 18.01.2023 26.01.2023
Zmluva Objednávka č. 1 SUN DES. Komárno s DPH 18.01.2023 24.01.2023
Faktúra Faktúry 122022 s DPH 10.01.2023 14.01.2023
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o obst.zák.4Q2022 s DPH 31.12.2022 16.01.2023
Faktúra Fa 112022 s DPH 10.12.2022 16.01.2023
Faktúra Zverejňovanie faktúr 10/2022 s DPH 09.11.2022 22.11.2022
Objednávka Objednávka č. 42 National Pen s DPH 07.11.2022 07.11.2022
Objednávka Objednávka č. 41 2022 DUEL PRESS s DPH 17.10.2022 18.10.2022
Faktúra Faktúry 09 2022 s DPH 30.09.2022 26.10.2022
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa zákazky s níz.hodnotou 3.Q.2022 s DPH 30.09.2022 26.10.2022
Objednávka Objednávka č. 40 2022 SUN DESIGN Komárno s DPH 30.09.2022 14.10.2022
Objednávka Objednávka č. 39 HEDERA s DPH 21.09.2022 28.09.2022
Faktúra Fa 08 2022 s DPH 09.09.2022 20.09.2022
Objednávka Objednávka č.37 Milada Peciarová s DPH 05.09.2022 11.09.2022
Objednávka Objednávka č. 36 RENER s.r.o. s DPH 30.08.2022 31.08.2022
zobrazené záznamy: 1-20/263