Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Popis S/bez DPH Dátum Dátum zverejnenia
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr 1.1-31.10.2019 s DPH 13.11.2019 15.11.2019
Faktúra Fa 112021.xls s DPH 07.12.2021 09.12.2021
Objednávka Objednávka č. 38 - Bíborka s.r.o. s DPH 20.09.2021 03.10.2021
Faktúra Fa 082021 s DPH 10.09.2021 03.10.2021
Zmluva KOVIL, s.r.o. Zmluva o dielo s DPH 25.08.2021 03.10.2021
Objednávka Objednávka č. 36 - HEDERA lekáreň s DPH 13.09.2021 03.10.2021
Objednávka Objednávka č. 37 Lyreco s DPH 13.09.2021 03.10.2021
Objednávka Objednávka č. 40 - Marek Dvořák s DPH 08.10.2021 25.10.2021
Zmluva Zmluva PRO SCHOLA ET IUVENTA s DPH 30.08.2021 25.10.2021
Zmluva Objednávka č. 41 - ALFA vinárske potr. záhrada N.Vieska s DPH 12.10.2021 25.10.2021
Zmluva Objednávka č. 42 -Duel-Press s DPH 12.10.2021 25.10.2021
Zmluva ERASMUS+1 číslo zmluvy 2021-1-SK01-KA121-VET-000006116 s DPH 01.10.2021 06.11.2021
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa VO za 3Q. 2021 s DPH 30.09.2021 06.11.2021
Objednávka Objednávka č. 442021 - AUTOTEC s DPH 02.11.2021 06.11.2021
Faktúra Faktúry 092021.xls s DPH 10.10.2021 13.11.2021
Faktúra Fa 102021 s DPH 10.11.2021 30.11.2021
Objednávka Objednávka č. 49 SOŠ Hurbanovo s DPH 30.12.2021 15.01.2022
Zmluva Mgr. Katarína Olléová -zmluva s DPH 17.12.2019 19.12.2019
Objednávka Objednávka č. 49 SOŠ Hurbanovo s DPH 19.11.2021 15.01.2022
Faktúra Fa 122021 s DPH 10.01.2022 21.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/272