Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Popis S/bez DPH Dátum
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o obstaraných zákazkách s nízkou hodnotou za 4.Q.2019 s DPH 10.06.2037
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o obstaraných zákazkách s nízkou hodnotou za 1.Q.2019 s DPH 08.09.2036
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o obstaraných zákazkách s nízkou hodnotou za 3.Q.2019 s DPH 11.03.2036
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o obstaraných zákazkách s nízkou hodnotou za 2.Q.2019 s DPH 10.12.2035
Faktúra Zverejňovanie faktúr 10/2022 s DPH 09.11.2022
Objednávka Objednávka č. 42 National Pen s DPH 07.11.2022
Objednávka Objednávka č. 41 2022 DUEL PRESS s DPH 17.10.2022
Objednávka Objednávka č. 40 2022 SUN DESIGN Komárno s DPH 30.09.2022
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa zákazky s níz.hodnotou 3.Q.2022 s DPH 30.09.2022
Faktúra Faktúry 09 2022 s DPH 30.09.2022
Objednávka Objednávka č. 39 HEDERA s DPH 21.09.2022
Faktúra Fa 08 2022 s DPH 09.09.2022
Objednávka Objednávka č.37 Milada Peciarová s DPH 05.09.2022
Objednávka Objednávka č. 36 RENER s.r.o. Štúrovo s DPH 30.08.2022
Objednávka Objednávka č. 36 RENER s.r.o. s DPH 30.08.2022
Faktúra Fa 07 2022 s DPH 10.08.2022
Objednávka Objednávka č. 352022ATELIER SLOVAKIA s DPH 09.08.2022
Objednávka Objednávka č. 342022 Nikola Simko s DPH 08.08.2022
Faktúra Fa 0622.xls s DPH 08.07.2022
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa o OZ za 2.Q 2022 s DPH 30.06.2022
zobrazené záznamy: 1-20/257